back
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको काज फिर्ता

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको काज फिर्ता

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जिल्ला स्थित कार्यालयहरुमा कार्यरत स्वास्थ्य सेवाका सबै कर्मचारीहरलाई काज फिर्ता हुन […]